ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน