ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 52 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 46 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 44 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 44 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน