ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 36 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 32 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 28 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 26 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 26 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 22 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 22 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 18 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 18 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 16 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 14 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 14 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 12 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 12 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน