ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.34 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 61.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน