ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน