ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน