ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
9 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
10 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน