ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน