ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลาน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคำปากดาว สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน