ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 10  
13 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน