ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสานัก สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 69.25 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
16 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน