ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 64.86 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 63.26 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 2 60.42 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 57.68 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 57.6 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 54.07 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 51.85 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน