ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.06 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 62.04 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 57.72 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 57.61 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 56.13 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 2 54.82 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 54.55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 53.89 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 53.56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. ขอนแก่น เขต 2 52.74 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม สพป. ขอนแก่น เขต 2 52.03 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 2 51.98 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 51.16 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 48.7 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 48.37 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน