ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 31 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน