ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 41 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 35 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน