ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 67.19 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 62.85 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 62.27 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 61.99 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 61.13 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 59.78 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 45.54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน