ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน