ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคามี สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน