ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบัวเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน