ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน