ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน