ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
19 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน