ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคำปากดาว สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน