ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน