ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน