ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
24 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน