ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
14 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน