ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.66 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบัวเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน