ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน