ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน