ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. ขอนแก่น เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน