ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 16  
19 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 16  
20 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 20  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน