ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน