ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.4 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.6 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.4 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.8 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.6 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 70.6 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 69.6 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.6 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 67.2 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
26 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน