ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน