ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน