ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคามี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน