ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.67 เงิน 13  
15 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน