ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน