ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน