ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน