ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.92 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
8 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน