ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน