ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน