ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
12 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน