ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน