ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 48 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 47 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 47 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านลาน สพป. ขอนแก่น เขต 2 41 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
20 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน