ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน