ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน