ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน